Blog TaG...เอ๋ย?

posted on 15 Jan 2007 20:21 by gorrilaz in SARA

ได้รับ blog tag จากคุณ http://mastermune.exteen.com ครับ...

ในตอนแรกผมเองก็ไม่เข้าใจ แต่พอได้อ่านจากหลายๆ blog ก็เลยสรุปได้ว่า

ต้องเขียนเรื่องส่วนตัวของตนเองที่คนอื่นไม่รู้มา 5 ข้อนั่นเอง....^^!


ข้อแรก > ทำไมต้อง "Gorrilaz"

ชื่อนี้ได้มาจากวงดนตรีวงหนึ่งที่ผมแอบชื่นชอบอยู่ครับ จำได้ว่าตอนนั้นเห็นมิวสิควีดีโอ

เพลง "Feel Good Inc." ของวงนี้แหละ

ก็เกิดการชื่นชอบเพลงนี้อย่างหนัก ฟังวันละไม่รู้กี่รอบ นอกจากตัวเพลงแล้วผมยังชอบ

คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนวงนี้ด้วยครับ ดูแล้วแปลก แต่ก็เท่ห์ไปอีกแบบนะ ( ^ ^ )

>>>

>>>

ข้อสอง > สกอร์ 9-2

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัย วินนิ่ง 3 บูมๆ จะเห็นได้ว่า ไม่มีร้านเกมร้านไหนจะไม่มีคนนั่งเล่น

เกมนี้ เป็นเกมเตะบอลที่ดังมากๆ จนถึงทุกวันนี้ (วินนิ่ง 10)....

และจากความฮิตและบูมขนาดนั้น ผมเลยไปลงแข่งขันวินนิ่งที่ ซีคอนแสแคว์ โดยร้าน

เกมภายในห้างเป็นคนที่จัดการแข่งขันขึ้นมา ตัวผมเองไม่เคยผ่านรายการแข่งขันไหน

มาเลยโดยมาแข่งรายการนี้เป็นรายการแรก ผลจับสลากแบ่งสายออกมานัดแรกผมจะ

ต้องแข่งกับเด็กตัวกระเปียก อายุน่าจะประมาณ 8 ขวบ (ผมอายุประมาณ 14-15)

ด้วยความประมาท...เห็นว่าเป็นเด็ก..ไม่น่าเชื่อว่าผมจะแพ้เด็กอย่างราบคาบด้วยสกอร์

...9 - 2...

...มันเป็นบทเรียนราคางามๆ ที่ทำให้ผมจดจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ว่า

"อย่าพยายามดูถูกคนที่ด้วยกว่าเรา ไม่ว่าด้วยคุณวุฒิหรือวันวุฒิ"

>>>

>>>

ข้อสาม > สันโดษ

ผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงครับ ไม่ใช่อารมณ์ศิลปินนะ

แต่รัก "สันโดษ" สูงพอตัวเลยทีเดียว...

ไม่ว่าจะไปไหน หรือ ทำอะไร ผมเลือกที่จะทำคนเดียวมากกว่าที่จะทำเป็นหมู่คณะ

หลายคนคิดว่าการอยู่คนเดียวมันเหงา...ต้องมีเพื่อนฝูงเฮฮาตลอด

แต่ข้อนี้สำหรับตัวผมแล้ว ไม่คิดว่านั่นเป็น "อุปสรรค" ในการดำรงชีวิตหรอกครับ ( - - )

>>

>>

ข้อสี่ > สกายร็อคเก็ต

เป็นชื่อบริษัทที่ทำหนังสือบทสรุปเกม มีหนังสือในเครือมากมาย อาทิ

--YK--

--CYBER --

--FORWARD--

ฯลฯ

ผมเคยทำงานที่นั่นอยู่พักนึงในตำแหน่ง "เกมเมอร์"

ผมเชื่อว่าคนหลายคนที่เคยเล่นเกมมาตั้งแต่แบเบาะ (รวมถึงผมด้วย)

คงฝันว่าสักวัน อยากที่จะมีหนังสือบทสรุปเกมเป็นของตัวเองสักเล่ม (รวมถึงผมด้วย)

หลังจากที่ผมเรียนจบผมก้ได้เข้าทำงานที่บริษัทนี้

ผลงานชิ้นแรกของผมก็คือเกม "Sub Rebellion"

หลายคนคงเคยเล่น..และอีกหลายคนก็คงไม่เคยเล่น....-*-

เกมนี้ทำให้กับกรุ๊ป "Magic" ครับ

>>>

>>>

ข้อสุดท้าย > LOVE WEBBOARD ... GCONSOLE

www.gconsole.com

ผมติดตามเวปนี้สมัยยังอยู่กับ soi13

ขอพูดสั้นๆ ล่ะกันว่า "หลายสิ่งที่ดีดี รวมอยู่ที่เวปแห่งนี้" ครับ


เสร็จแล้วนะครับสำหรับ blog tag ของผม....ผมคงไม่หาผู้โชคดีรายอื่นล่ะ

ใครได้อ่านก็อย่านำไปเผยแพร่ต่อนะครับ...เพราะว่ามันมี "ลิขสิทธิ์" .... อิอิ ( ^ ^ )

Comment

Comment:

Tweet

People deserve good life and credit loans or student loan will make it better. Because people's freedom relies on money.

#502 By home loans (91.212.226.136) on 2011-12-21 18:29

Some time ago, I really needed to buy a house for my organization but I did not earn enough money and couldn't buy something. Thank heaven my father proposed to take the home loans at banks. So, I did that and used to be happy with my college loan.

#501 By mortgage loans (91.212.226.143) on 2011-11-16 10:42

Make your life time more easy take the loans and all you need.

#500 By home loans (91.212.226.143) on 2011-10-23 20:30

UdPhaU <a href="http://jffwimtmmlrh.com/">jffwimtmmlrh</a>, [url=http://xnpdlxxqxhei.com/]xnpdlxxqxhei[/url], [link=http://ebwpibmyomlh.com/]ebwpibmyomlh[/link], http://iuhbzvvwzouj.com/

#499 By ippVOAYuZmZumaRt (79.142.67.91) on 2010-10-18 03:16

cGqC0R <a href="http://cqvshentaifd.com/">cqvshentaifd</a>, [url=http://lujopznhmidk.com/]lujopznhmidk[/url], [link=http://mwdsiombbzrc.com/]mwdsiombbzrc[/link], http://osociaidptfy.com/

#498 By dsmITeKaXl (79.142.67.83) on 2010-10-12 17:25

V0hDWc <a href="http://pnrwwafncmie.com/">pnrwwafncmie</a>, [url=http://cmsovqzvlvig.com/]cmsovqzvlvig[/url], [link=http://orjhrrrqfgkl.com/]orjhrrrqfgkl[/link], http://zckhukkymxdg.com/

#497 By eIddinUQqdgJviH (213.5.64.21) on 2010-08-13 12:49

konx9r <a href="http://mfdxelnrhshv.com/">mfdxelnrhshv</a>, [url=http://syngxjjrdrka.com/]syngxjjrdrka[/url], [link=http://uakatbvwfqao.com/]uakatbvwfqao[/link], http://qvymgmsiersi.com/

#496 By KnyDUmiPy (213.5.64.21) on 2010-07-29 15:17

comment6, çíàêîìñòâà ëåñáè òâåðü, èíòåðíåò çíàêîìñòâà ïðåäñòàâëÿþò, çíàêîìñòâà â çàâîäîóêîâñêå,

#495 By Qiypnycp (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:30

comment3, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ïîãîðîäó âîòêèíñêó, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðåâäà, çíàêîìñòâà â òþìåíè ëþáîãî âîçðàñòà, çíàêîìñòâàèùó ñïîíñîðà,

#494 By Hqvoffgp (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:07

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êèðîâ (êàëóæñêàÿ îáëàñòü), çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ìàãàäàíà,

#493 By Tlrcnkav (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:33

comment6, çíàêîìñòâà êàðàáóëàê, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé â ñøà, çíàêîìñòâà äëÿ ìóæ÷èí îò æåíùèí ñ ïðåäëîæåíèåì èíòèìà, çíàêîìñòâà äëÿ åáëè êåìåðîâî,

#492 By Wkwqcudn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:00

comment1, çíàêîìñòâà â àëìàòà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâî â ãîðîäå õóñòå,

#491 By Apcciexu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:48

comment1, íàéòè äåâóøåê äëÿ çíàêîìñòâà â àìåðèêå, ìàéêîï çíàêîìñòâà äåâóøêè, èíòèì ñ æåíùèíàìè áîëüøèìè ñèñüêàìè, æåíû èùóùèå èíòèì â êàçàíè,

#490 By Cbamiypt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:36

comment4, çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè ëèçáè, ñåêñ çíàêîìñòâà ýíåðãîäàð, çíàêîìñòâî òîìñê êàòàëîã,

#489 By Ryrzawag (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:25

comment5, ãîðîä êîðîëåâ çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç óêðàèíû, ëàâ çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå, ñàäî ìàçî çíàêîìñòâà,

#488 By Rvgzmptb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:14

comment4, ñâèíã çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê, çàðóáåæ çíàêîìñòâî äëÿ ãëóõèõ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïåðìè, çàìóæíèå ïðîñòèòóòêè ïèòåð èíòèì,

#487 By Ngtfakbh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:02

comment2, âîñêðåñåíñê çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ìîçäîê, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ ñåêñà óêðàèíà, çíàêîìñòâà ñåêñ ñåé÷àñ ñïá,

#486 By Cljbbqlg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:39

comment3, îðñê çíàêîìñòâà ñåêñ, ìóæ÷èíà è æåíùèíà çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà öèâèëüñê, èíòèì áîðèñîãëåáñê,

#485 By Imcuqaxc (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:28

comment2, çíàêîìñòâà ñ ÷åëÿáèíñêà ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà èç àíãëèè, çíàêîìñòâî íàðâà, çíàêîìñòâà áåëàÿ öåðêîâü íîâîñòü,

#484 By Fwpzhwyz (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:17

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â àáàêàíå, çíàêîìñòâà æåíùèíîé ñ áàãòìè, çíàêîìñòâà â òóéìàçàõ,

#483 By Sqcxwxzl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:05

comment1, âçðîñëûå çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÷àéêîâñêèé, çíàêîìñòâî ñ ôîêåðàìè,

#482 By Ftcfkfas (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:42

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èçðàèëü, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå ïàâëîäàðå, áèøêåê ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü,

#481 By Fhkaxilz (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:31

comment1, çíàêîìñòâà â àøåì ãîðîäå, çíàêîìñòâà ìîãèëåâå, îäíîêàññíèêè çíàêîìñòâà ëàâ ïëàíåò, çíàêîìñòâà îò ðàçíîãî âîçðàñòà,

#480 By Wghqkdro (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:08

comment5, çíàêîìñòâî ïåðåâàëüñê, â çíàêîìñòâà òàðàäàåâ èâàí, çíàêîìñòâà ñåêñ æåíøèíû ñòàâðîïîëü,

#479 By Gdqbdord (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:57

comment3, ëó÷øèå çíàêîìñòâà ðóíåòà, çíàêîìñòâà ïî çíàêó çîäèàêà, çíàêîìñòâà ñ ÷óâàøèìè, èíòèì çíàêîìñòâà êóíãóð,

#478 By Cgjkphay (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:12

comment2, êîïðî çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà, çíàêîìñòâà ñåêñ ôèäèî, çíàêîìñòâà ñýêñ ìåíüøèíñòâ, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç íèäåðëàíäîâ,

#477 By Efssrsey (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:49

comment2, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîñòàíàå, õî÷ó òðàõàòüñÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ã àçîâ, çíàêîìñòâî â ñàìàðå,

#476 By Ektrjbkr (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:26

comment3, çíàêîìñòâà àãåíñòâà êðàñíîÿðñê, èíòèì ñåêñ â åêàòåðèíáóðãå, ñåêñ çíàêîìñòâà ïåíçà íîâîñòü,

#475 By Rtmgsztt (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:15

comment3, çíàêîìñòâà ñîôèÿ óôà, çíàêîìñòâà â ã.óôà, èíòèì çíàêîìñòâà ñåëüöî,

#474 By Pzoteqxq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:04

comment3, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà äëÿ ñêñà, çíàêîìñòâà àìóðñêàÿ îáëàñòü ìîãîò, ñåêñ çíàêîìñòâà â çàðàéñêå, ðàìáëåð çíàêîìñòâà â ñòåðëèòàìàêå,

#473 By Knzjuiii (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:41

comment6, èíòèì óñëóãè íîâîñèáèðñê ðàáûíÿ, òðàíññåêñóàëû çíàêîìñòâà ïèòåð, open çíàêîìñòâà,

#472 By Pmndynyl (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:18

comment4, èíòèì êëóáû â íèæíåì íîâãîðîäå, çíàêîìñòâà äëÿ àíàëüíîãî ñåêñà ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â àáèíñêå,

#471 By Zboefhjt (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:08

comment1, çíàêîìñòâà çðåëûå æåíùèíû è ìîëîäûå ïàðíè ñàíêò-ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâî ãîñïîæà òðàíñâåñòèò, çíàêîìñòâà âñòðå÷è ñåêñ à ÷òî ïîòîì ïðî ýòîò ñòèõ,

#470 By Tsvjdoog (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:45

comment4, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ìèíñêà, çíàêîìñòâà ñåé÷àñ ìîñêâà, çíàêîìñòâà ñåêñà òûâà êûçûë,

#469 By Dophvhqn (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:22

comment5, çíàêîìñòâà òþìåíü ïàðíè, îáùåå çíàêîìñòâî ñ çåìíûì øàðîì, çíàêîìñòâî ñ äåàóøêàìè èíòèìà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿÿ ñ äåâóøêîé,

#468 By Axdkodqi (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:59

comment5, çíàêîìñòâî áàéêîíóð, çíàêîìñòâî êèìðû, èíòèì çíàêîìñòâà 4840, çíàêîìñòâà îðàëüíûé ñåêñ,

#467 By Kvpsdfey (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:37

comment5, èíòåðíåò èíòèì ìîñêâà, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà áðÿíñê ðîññèÿ, çíàêîìñòâà ãðóïàâîé à÷èíñê, çíàêîìñòâî ñ àëæèðîì,

#466 By Admzpxnf (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:14

comment5, çíàêîìñòâà ïî ðîñòîâó, âýáêàìåðû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â çàïîðîæüåñòðåëêà â çàïîðîæüå,

#465 By Qggqpfyg (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:52

comment4, äàìî÷êà çíàêîìñòâà ñàéò, ñåêñ òðàññåêñóàëû èíòèì ïèòåð, çíàêîìñòâà åâðåé,

#464 By Nkyvicje (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:30

comment2, çàéòè íà ñàéò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîðîä ìèõàéëîâêà âîëãîãðàäñêîé îáë, çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ æåíüùåí,

#463 By Xjivnkpx (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:07

comment1, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåñáèÿíêàìè îíëàéí, ñàéò çíàêîìñòâà àëìàòû, çíàêîìñòâà è ñåêñ íà îäíó íî÷ü,

#462 By Qsdqwmwy (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:44

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìóðîì, çíàêîìñòâà ñàìàðà ìóæ÷èíû, èíòèì çíàêîìñòâà â íîÿáðüñêå, çíàêîìñòâà ñ êîðåéöàìè èç ñåóëà,

#461 By Nzqbiiyh (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:11

comment4, çíàêîìñòâà ñ ãðå÷àíêàìè, èíäèâèäóàëêè ñåêñ-çíàêîìñòâà þðãèíñêîå, çíàêîìñòâà âîñòî÷íàÿ äåâóøêà 18 ëåò, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â ìèíñêå, ñàèò çíàêîìñòâî è îëà ïàðíè,

#460 By Rxuqgoba (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:55

comment5, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà âîëãîãðàä, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâà áåç îòâåòà, ýðî çíàêîìñòâà ñëàâÿíñê íà êóáàíè, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé åãèïåò õóðãàäà, çíàêîìñòâà îáåñïå÷åíàÿ ãîñïîæà èùåò ðàáà,

#459 By Bxvcokmo (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:55

comment1, èíòèì çíàêîñìòâà ñåêñ, ãîñïîæà çíàêîìñòâà â ÷åáîêñàðàõ, ìàéë êàëóãà çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòûì ìóæ÷èíîé, êîïðî çíàêîìñòâà â àñòàíå,

#458 By Zzegjhzl (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:33

comment1, çíàêîìñòâà îðåíáóðã mamba, çíàêîìñòâà ìèíñê ìàìáà, çíàêîìñòâî áèññåêñóëîê, çíàêîìñòâà ïî àíèìå, çíàêîìñòâà â ìèðå ãëóõèõ,

#457 By Xmekhris (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:33

comment1, êðàñíîäàðñêèå ïàðíè çíàêîìñòâà, ïåðåïèñêà è çíàêîìñòâî ñ èòàëèåé, ñåêñ çíàêîìñòâà êîòåëüíè÷, ñåêñ çíàêîìñòâà óõòû, ñåêñ çíàêîìñòâà ìè÷óðèíñê,

#456 By Skrpdhzo (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:15

comment1, çíàêîìñòâî ãîðîä äîìîäåäîâî, çíàêîìñòâà â àâñòðèè, êûðåí çíàêîìñòâà, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâî ñ êðàñèâûìè,

#455 By Sgfngehy (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:15

comment3, çíàêîìñòâà â èêðÿíîì, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñêåéòåðàìè ãîðîäà õàáàðîâñêà, çíàêîìñòâà â ÿíäåêñå, çíàêîìñòâà íèæíèé öàñó÷åé, çíàêîìñòâà ìàçîõèñòîâ,

#454 By Cqaffxqg (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:42

comment4, çíàêîìñòâî ñåêñ óñëóãè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñ âñòðå÷è, çíàêîìñòâà ñ ñîñòîÿòåëüíûìè, mylove ru çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óâåðåííûì ìóæ÷èíîé,

#453 By Hokdyglz (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:42