Blog TaG...เอ๋ย?

posted on 15 Jan 2007 20:21 by gorrilaz in SARA

ได้รับ blog tag จากคุณ http://mastermune.exteen.com ครับ...

ในตอนแรกผมเองก็ไม่เข้าใจ แต่พอได้อ่านจากหลายๆ blog ก็เลยสรุปได้ว่า

ต้องเขียนเรื่องส่วนตัวของตนเองที่คนอื่นไม่รู้มา 5 ข้อนั่นเอง....^^!


ข้อแรก > ทำไมต้อง "Gorrilaz"

ชื่อนี้ได้มาจากวงดนตรีวงหนึ่งที่ผมแอบชื่นชอบอยู่ครับ จำได้ว่าตอนนั้นเห็นมิวสิควีดีโอ

เพลง "Feel Good Inc." ของวงนี้แหละ

ก็เกิดการชื่นชอบเพลงนี้อย่างหนัก ฟังวันละไม่รู้กี่รอบ นอกจากตัวเพลงแล้วผมยังชอบ

คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนวงนี้ด้วยครับ ดูแล้วแปลก แต่ก็เท่ห์ไปอีกแบบนะ ( ^ ^ )

>>>

>>>

ข้อสอง > สกอร์ 9-2

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัย วินนิ่ง 3 บูมๆ จะเห็นได้ว่า ไม่มีร้านเกมร้านไหนจะไม่มีคนนั่งเล่น

เกมนี้ เป็นเกมเตะบอลที่ดังมากๆ จนถึงทุกวันนี้ (วินนิ่ง 10)....

และจากความฮิตและบูมขนาดนั้น ผมเลยไปลงแข่งขันวินนิ่งที่ ซีคอนแสแคว์ โดยร้าน

เกมภายในห้างเป็นคนที่จัดการแข่งขันขึ้นมา ตัวผมเองไม่เคยผ่านรายการแข่งขันไหน

มาเลยโดยมาแข่งรายการนี้เป็นรายการแรก ผลจับสลากแบ่งสายออกมานัดแรกผมจะ

ต้องแข่งกับเด็กตัวกระเปียก อายุน่าจะประมาณ 8 ขวบ (ผมอายุประมาณ 14-15)

ด้วยความประมาท...เห็นว่าเป็นเด็ก..ไม่น่าเชื่อว่าผมจะแพ้เด็กอย่างราบคาบด้วยสกอร์

...9 - 2...

...มันเป็นบทเรียนราคางามๆ ที่ทำให้ผมจดจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ว่า

"อย่าพยายามดูถูกคนที่ด้วยกว่าเรา ไม่ว่าด้วยคุณวุฒิหรือวันวุฒิ"

>>>

>>>

ข้อสาม > สันโดษ

ผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงครับ ไม่ใช่อารมณ์ศิลปินนะ

แต่รัก "สันโดษ" สูงพอตัวเลยทีเดียว...

ไม่ว่าจะไปไหน หรือ ทำอะไร ผมเลือกที่จะทำคนเดียวมากกว่าที่จะทำเป็นหมู่คณะ

หลายคนคิดว่าการอยู่คนเดียวมันเหงา...ต้องมีเพื่อนฝูงเฮฮาตลอด

แต่ข้อนี้สำหรับตัวผมแล้ว ไม่คิดว่านั่นเป็น "อุปสรรค" ในการดำรงชีวิตหรอกครับ ( - - )

>>

>>

ข้อสี่ > สกายร็อคเก็ต

เป็นชื่อบริษัทที่ทำหนังสือบทสรุปเกม มีหนังสือในเครือมากมาย อาทิ

--YK--

--CYBER --

--FORWARD--

ฯลฯ

ผมเคยทำงานที่นั่นอยู่พักนึงในตำแหน่ง "เกมเมอร์"

ผมเชื่อว่าคนหลายคนที่เคยเล่นเกมมาตั้งแต่แบเบาะ (รวมถึงผมด้วย)

คงฝันว่าสักวัน อยากที่จะมีหนังสือบทสรุปเกมเป็นของตัวเองสักเล่ม (รวมถึงผมด้วย)

หลังจากที่ผมเรียนจบผมก้ได้เข้าทำงานที่บริษัทนี้

ผลงานชิ้นแรกของผมก็คือเกม "Sub Rebellion"

หลายคนคงเคยเล่น..และอีกหลายคนก็คงไม่เคยเล่น....-*-

เกมนี้ทำให้กับกรุ๊ป "Magic" ครับ

>>>

>>>

ข้อสุดท้าย > LOVE WEBBOARD ... GCONSOLE

www.gconsole.com

ผมติดตามเวปนี้สมัยยังอยู่กับ soi13

ขอพูดสั้นๆ ล่ะกันว่า "หลายสิ่งที่ดีดี รวมอยู่ที่เวปแห่งนี้" ครับ


เสร็จแล้วนะครับสำหรับ blog tag ของผม....ผมคงไม่หาผู้โชคดีรายอื่นล่ะ

ใครได้อ่านก็อย่านำไปเผยแพร่ต่อนะครับ...เพราะว่ามันมี "ลิขสิทธิ์" .... อิอิ ( ^ ^ )

Comment

Comment:

Tweet

People deserve good life and credit loans or student loan will make it better. Because people's freedom relies on money.

#502 By home loans (91.212.226.136) on 2011-12-21 18:29

Some time ago, I really needed to buy a house for my organization but I did not earn enough money and couldn't buy something. Thank heaven my father proposed to take the home loans at banks. So, I did that and used to be happy with my college loan.

#501 By mortgage loans (91.212.226.143) on 2011-11-16 10:42

Make your life time more easy take the loans and all you need.

#500 By home loans (91.212.226.143) on 2011-10-23 20:30

UdPhaU <a href="http://jffwimtmmlrh.com/">jffwimtmmlrh</a>, [url=http://xnpdlxxqxhei.com/]xnpdlxxqxhei[/url], [link=http://ebwpibmyomlh.com/]ebwpibmyomlh[/link], http://iuhbzvvwzouj.com/

#499 By ippVOAYuZmZumaRt (79.142.67.91) on 2010-10-18 03:16

cGqC0R <a href="http://cqvshentaifd.com/">cqvshentaifd</a>, [url=http://lujopznhmidk.com/]lujopznhmidk[/url], [link=http://mwdsiombbzrc.com/]mwdsiombbzrc[/link], http://osociaidptfy.com/

#498 By dsmITeKaXl (79.142.67.83) on 2010-10-12 17:25

V0hDWc <a href="http://pnrwwafncmie.com/">pnrwwafncmie</a>, [url=http://cmsovqzvlvig.com/]cmsovqzvlvig[/url], [link=http://orjhrrrqfgkl.com/]orjhrrrqfgkl[/link], http://zckhukkymxdg.com/

#497 By eIddinUQqdgJviH (213.5.64.21) on 2010-08-13 12:49

konx9r <a href="http://mfdxelnrhshv.com/">mfdxelnrhshv</a>, [url=http://syngxjjrdrka.com/]syngxjjrdrka[/url], [link=http://uakatbvwfqao.com/]uakatbvwfqao[/link], http://qvymgmsiersi.com/

#496 By KnyDUmiPy (213.5.64.21) on 2010-07-29 15:17

comment6, çíàêîìñòâà ëåñáè òâåðü, èíòåðíåò çíàêîìñòâà ïðåäñòàâëÿþò, çíàêîìñòâà â çàâîäîóêîâñêå,

#495 By Qiypnycp (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:30

comment3, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ïîãîðîäó âîòêèíñêó, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðåâäà, çíàêîìñòâà â òþìåíè ëþáîãî âîçðàñòà, çíàêîìñòâàèùó ñïîíñîðà,

#494 By Hqvoffgp (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:07

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êèðîâ (êàëóæñêàÿ îáëàñòü), çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ìàãàäàíà,

#493 By Tlrcnkav (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:33

comment6, çíàêîìñòâà êàðàáóëàê, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé â ñøà, çíàêîìñòâà äëÿ ìóæ÷èí îò æåíùèí ñ ïðåäëîæåíèåì èíòèìà, çíàêîìñòâà äëÿ åáëè êåìåðîâî,

#492 By Wkwqcudn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:00

comment1, çíàêîìñòâà â àëìàòà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâî â ãîðîäå õóñòå,

#491 By Apcciexu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:48

comment1, íàéòè äåâóøåê äëÿ çíàêîìñòâà â àìåðèêå, ìàéêîï çíàêîìñòâà äåâóøêè, èíòèì ñ æåíùèíàìè áîëüøèìè ñèñüêàìè, æåíû èùóùèå èíòèì â êàçàíè,

#490 By Cbamiypt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:36

comment4, çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè ëèçáè, ñåêñ çíàêîìñòâà ýíåðãîäàð, çíàêîìñòâî òîìñê êàòàëîã,

#489 By Ryrzawag (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:25

comment5, ãîðîä êîðîëåâ çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç óêðàèíû, ëàâ çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå, ñàäî ìàçî çíàêîìñòâà,

#488 By Rvgzmptb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:14

comment4, ñâèíã çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê, çàðóáåæ çíàêîìñòâî äëÿ ãëóõèõ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïåðìè, çàìóæíèå ïðîñòèòóòêè ïèòåð èíòèì,

#487 By Ngtfakbh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:02